• hbilgic
  • 327 gösterim
  • Eylül 28, 2017
  • 0
  • 19

Kusursuz Çember Çizilebilir Mi?

Kusursuz Çember Çizilebilir Mi?

Platon’un milattan önce 400’lü yıllarda ortaya attığı idealar fikrinin, hala daha günümüzde geçerliliğini koruması, 2500 yıldır kusursuz çember çizemediğimiz ve bundan sonra da çizemeyeceğimiz gerçeğine dayanır. Ne demektir bu? Öncelikle çemberi bir tanımlayalım. Bir noktaya -buna merkez diyoruz- belirli bir uzaklakları olan ve bu uzaklıkları eşit ve sabit olan noktalar kümesine çember diyoruz. Fakat bu çemberin “kusursuz” niteliğini alabilmesi için, etrafındaki noktaların sayısının sonsuz olması gerekiyor. Peki bu fizik evreninde sonsuz sayıda nokta elde edebilir miyiz? Hayır.

Peki ya programlar? Illustrator gibi programlarda son derece matematiksel şekiller çizmek mümkün. Fakat bu programların kendisi de bize kusursuz çember çizme hakkını tanımıyor. Çünkü bilgisayar programlarının temeli bitlere dayanır. Bu bitler sonsuz sayıda işlem yapmaktan acizdirler çünkü fiziksel bir gerçeklikleri bulunmaktadır. Fizik evreni dediğimiz içinde bulunduğumuz ortamda sonsuz sayıda madde, yani sonsuz sayıda atom yoktur. Dolayısıyla, sınırlı sayıdeki nesneler ile kusursuz çember çizmek imkansızdır. Kusursuz çember, zihinlerimizde her zaman soyut olarak var olacak, fakat nesneler dünyasına erişemeyecektir. İlginç olan bu değil, Platon’un bu sorunu 2500 yıl öncesinden fark etmesidir. Fakat bu bilgilerin kendisi, Platon’un idealar kavramını kanıtlar nitelikte değildir. Soyut rakamların ya da fikirlerin beynimizdeki tezahürü, bir illüzyondan ibaret olabilir. Platon, bu illüzyonu başka bir gerçeklik alemi olarak tanıplayıp, içinde bulunduğumuz evrene mistik bir anlam yüklemesi, bizleri son derece göreceli anlam dünyasında bırakıyor. Yine de ister illüzyon olsun, ister madde üstü bir gerçeklik, bu Platon’un bir dahi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

  • Eylül 28, 2017 tarihinde yazıldı.
  • 0 yorum yapıldı.
  • 19

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?